English
Начало За нас Продукти Контакти
TSF
PC-БАЗИРАНО ЦПУ
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 • FANUC съвместим потребителски интерфейс
 • PC базирано , работи под MS DOS
 • 9” SVGA монитор, 53-бутонна промишлена клавиатура, машинен операторски пулт
 • 64 MB Flash Disk - полупроводников хард-диск
 • 1.44 MB флопи-дисково устройство
 • RS232C интерфейс
 • Едновременно управление на 3 оси
 • Шпиндел управление
 • 24 оптронно развързани входа / 16 релейни изхода с възможност за разширение до 96 / 64
 • 2 осна кръгова интерполация
 • 3 осна линейна интерполация
 • Вграден NC редактор
 • Генерираните G кодове са съвместими със стандарт E.I.A.RS 247D
 • Абсолютно / относително програмиране
 • Компенсации: на радиуса, върха и дължината на инструмента
 • M,S,T функции
 • Възможност за задаване изместването на инструмента
 • Фиксирани цикли
 • Нарязване на резба
 • Макро програмиране
 • Изменение величината на подаване
 • Програмируем контролер
TSF е РС-базирана ситема за цифрово-програмно управление (ЦПУ). Тя е подходяща за управление на машини, изискващи прецизно движение по една или няколко оси (металорежещи машини, машини за лазерно, плазмено или газово рязане, дървообработващи машини и т.н.). Системата се състои от персонален компютър – РС (в стандартно или промишлено изпълнение), в който се монтират една или няколко допълнителни платки. TSF работи под MSDOS със собствено разработен CNC софтуер. РС-базираната CNC система има някои съществени преимущества пред стандартните CNC системи:
 • лесна инсталация, поддръжка и използване
 • отворена архитектура с възможност за развитие
 • голям набор от средства за комуникация (RS232,RS485,LAN, etc.)
ОПЦИИ:
 • Вграден Ladder Редактор
 • DNC Управление
 • BOBCAD/CAM - графично NC програмиране за IBM PC
 • Модул SCDC следене на рaзстоянието по ос Z (за лазерно рязане)