English
Начало За нас Продукти Контакти
МАШИНА ЗА ГАЗОВО И/ИЛИ ПЛАЗМЕНО РЯЗАНЕ НА МЕТАЛ
SPGCM
с Цифрово Програмно Управление
ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 • Възможност за използване на различни технологии за рязане на метала:
  • Кислород + пропан-бутан.
   • Препоръчваме газорезна техника на фирма "HARRIS"- доказала качесвата си в много наши машини.
  • Плазма.
   • Препоръчваме източници и плазмотрони на фирма "HYPERTHERM" – използвани в наши машини.
 • Високата точност на готовия детайл дава възможност за избягване на механична обработка преди заваряване.
 • Възможност за изработване на заваръчен наклон на ръбовете на детайла при линейна и кръгова интерполация на 15o, 30o, 45o и 90o в автоматичен режим.
 • Възможност за използване до три едновременно режещи гореки при вертикално рязане в автоматичен режим с ръчно регулиране резстоянието между тях по късата ос на машината.
 • Капацитивна система за следене на нивото на листа осигурява постоянно разстояние между горелката и метала с възможност за регулиране от пулта за управление.
 • Възможност за използване на две степени на мощност на подгряващия пламък на газорезната горелка: висока-за икономия на време при подгряване преди пробиване и ниска за качествен срез и икономия на газове.
 • Система за ЦПУ “TSF”, базирана на PC с операторски пулт ориетиран към поребностите на всеки клиент осигурява на машината надежно управление в ръчни и автоматични режими на работа.
 • Специално разработен софтуер за разкрой транслира графичната информация създадена в среда на AutoCAD в управляваща програма на машината.
 • Избор на размера на работната зона


ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
 • Машината е компанована като плотер портален тип.
 • Стабилни надлъжни направляващи, разположени от двете страни на работната зона носят напречната греда. Тя може да бъде с едностранно /при дължина до 2000 мм/ или с двустранно задвижване, което позволява необходимата динамика и точност на движение. Върху нея се движат каретите носещи модулите за вертикално движение с газопламъчните горелки. Една карета е водеща а останалите /ако има такива/ се задвижват от нея.
 • Всички носщи елементи на конструкцията са стоманени цел намаляване на топлинните деформации и запазване геометрията на машината в процеса на рязане.
ПАРАМЕТЪР СТОЙНОСТ
Височина на работната зона 600 мм
Размери на работната зона:  
-Ход по ос “Х” до 3500 мм
-Ход по ос “Y” до 10 000 мм
Брой на работните глави до 3 бр
Дебелина на рязане:  
Плазма По избор на клиента до 45 мм
Газово рязане до 300 мм
Ход на модула за вертикално движение 150 мм
Задвижване по ос “Х” и ос “Y” Рейка и зъбно колело М = 1.5 мм
Обратна връзка ос“Х” и ос “Y” Пулскодер вграден в двигателя
Точност на позиционоране в цялата работна зона +/- 0.3 мм
Повтаряемост на положението при многократно позиционоране +/- 0.05 мм
Скорост на движение по осите до 10 м/мин.