English
Начало За нас Продукти Контакти
DC4QR
СЕРВОУСИВАТЕЛИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОСТОЯННОТОКОВИ ДВИГАТЕЛИ


ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
  • SMD технология ,малък размер, ниска цена, лесна употреба, висока надеждност
  • Мост от мощни MOSFET транзистори с работна честота 20 KHz
  • Четириквадрантен регенеративен режим на работа
  • Режими на работа(избирани с DIP ключета): управление по ток (въртящ момент), скорост (тахогенератор), IR компенсация (по скорост без тахогенератор)
  • Избор на номинален ток равен на 1/2 или на 1/3 от максималния ток (с DIP ключе)
  • Симулация на I-U и I2t характеристики на двигателя
  • Защити: пренапрежение, превишаване на номиналния и максималния ток, късо съединение, прегряване, отпадане на сигнала от тахогенератора, положителна обратна връзка по скорост
  • Избор на предавателната характеристика на тахогенератора (V/оборот) – с DIP ключе
Сервоусилвателите от серията DC4QR са предназначени за управление на четкови постояннотокови двигатели с постоянни магнити. Те използвуват ШИМ управление с висока честота на превключване, водещо до КПД от порядъка на 95%. Работното състояние на сервоусилвателя се индицира със седем светодиода и реле за готовност. Сервоусилвателите могат да се управляват от цифрови контролери по стандартен интерфейс или да се използвуват като самостоятелни модули. Коефицентът на усилване, максималният ток на двигателя, номиналното напрежение на двигателя и теглото на командата могат да се настройват с еднооборотни градуирани потенциометри. Чрез превключване на DIP ключе, потенциометърът за нулиране може да се използвува и като източник на тестов сигнал. Сервоусилвателите DC4QR имат вграден изправител, шунт регулатор и импулсно оперативно захранване, поради което изискват само едно променливо трифазно (препоръчително) или монофазно захранващо напрежение, съобразено с типа на използвания двигател.


ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  МОДЕЛ
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТЪР DC4QR 15/10 DC4QR 25/20 DC4QR 35/20 DC4QR 30/25 DC4QR 60/20 DC4QR 50/25
AC ЗАХРАНВАЩО НАПРЕЖЕНИЕ              [Vac]   (+10 %, - 15 %) 18 - 50 50 - 110 50 - 110 50 - 135 50 - 120 50 - 135
МАКСИМАЛЕН ТОК                       [A]
(вътрешно ограничен за 4 sec)
15 25 35 30 60 50
НОМИНАЛЕН ТОК                        [A]
(вътрешно ограничен)
1/2 ИЛИ 1/3 ОТ МАКСИМАЛНИЯ ТОК
ТЕМПЕРАТУРА НА РАДИАТОРА -0o to +75oC; защита от прегряване при > +75 oC
ЗАЩИТА ОТ ПРЕНАПРЕЖЕНИЕ       [ Vdc] 90 190 190  240 195 240
РАЗМЕРИ                                  [mm] 250x125x50 250x125x80 250x125x80 250x125x80 300x125x90 300x125x90
ПОДХОДЯЩИ ЗА ДВИГАТЕЛИ ТИП FANUC 00

PI8.06

FANUC 0
FANUC 5

3PI12.06
3PI12.12

FANUC 0
FANUC 5

3PI12.06
3PI12.12

 SIEMENS FANUC 15

FANUC 30

4 MTB

SIEMENS