English
Начало За нас Продукти Контакти
DC4QR- D
ЦИФРОВИ СЕРВОУСИВАТЕЛИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОСТОЯННОТОКОВИ ДВИГАТЕЛИ

НАЙ-ДОБРИЯТ ИЗБОР ЗА MACH3 И EMC2ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 • Обратна връзка по позиция от енкодер или инкрементална линийка - честота на импулсите до 2.5 MHz
 • Режими на работа на цифровата част:
  • управление с интерфейс за стъпков двигател STEP/DIR, честота на импулсите до 100 kHz
  • разпределено управление (distributed control) по RS232/RS485/RS422 интерфейс - до 32 устройства на един сериен канал – скорост на трансфер 9600 – 230400 baud
 • Режими на работа на аналоговата част: 
  • управление по ток (въртящ момент)
  • скорост (тахогенератор)
  • IR компенсация (по скорост без тахогенератор)
 • Програмируеми коефиценти на регулатора 
 • Програмируем step multiplier (1-256) за режима STEP/DIR
 • Търсене на нулева точка по превключвател или индексен имуплс на енкодера 
 • Мост от MOSFET транзистори с работна честота 20 KHz 
 • Четириквадрантен регенеративен режим на работа 
 • Избор на номинален ток равен на 1/2 или на 1/3 от максималния ток (с DIP ключе) 
 • Симулация на I-U и I2t характеристики на двигателя 
 • Защити на аналоговата част: пренапрежение, превишаване на номиналния и максималния ток, късо съединение, прегряване, отпадане на сигнала от тахогенератора, положителна обратна връзка по скорост 
 • Защити на цифовата част: отпадане на сигнала от енкодера, изоставане в позицията 
 • Избор на предавателната характеристика на тахогенератора (V/оборот) - с DIP ключе
Сервоусилвателите от серията DC4QR -D са предназначени за управление на четкови постояннотокови двигатели с постоянни магнити. Те използвуват ШИМ управление с висока честота на превключване, водещо до КПД от порядъка на 95%. Работното състояние на сервоусилвателя се индицира със десет светодиода и изход за готовност. Сервоусилвателите  могат да се управляват от контролери по цифрови (STEP/DIR или RS485)  или  аналогов (+/-10V)  интерфейси или да се използвуват като самостоятелни модули. Коефицентът на усилване, максималният ток на двигателя, номиналното напрежение на двигателя и теглото на командата могат да се настройват с еднооборотни градуирани потенциометри. Чрез превключване на DIP ключе, потенциометърът за нулиране може да се използвува и като източник на тестов сигнал. Сервоусилвателите DC4QR-D имат вграден изправител, шунт регулатор и импулсно оперативно захранване, поради което изискват само едно променливо трифазно (препоръчително) или монофазно захранващо напрежение, съобразено с типа на използвания двигател.


ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  МОДЕЛ
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТЪР DC4QR-D 15/10 DC4QR-D 25/20 DC4QR-D 35/20 DC4QR-D 30/25 DC4QR-D 60/20 DC4QR-D 50/25
AC ЗАХРАНВАЩО НАПРЕЖЕНИЕ          [ Vac]
(+10 %, - 15 %)
18 - 50 50 - 110 50 - 110 50 - 135 50 - 120 50 - 135
МАКСИМАЛЕН ТОК                       [A]
(вътрешно ограничен за 4 sec)
15 25 35 30 60 50
НОМИНАЛЕН ТОК                        [A]
(вътрешно ограничен)
1/2 ИЛИ 1/3 ОТ МАКСИМАЛНИЯ ТОК
ТЕМПЕРАТУРА НА РАДИАТОРА -0o to +75oC; защита от прегряване при > +75 oC
ЗАЩИТА ОТ ПРЕНАПРЕЖЕНИЕ              [ Vdc] 90 190 190  240 195 240
РАЗМЕРИ                                  [mm] 250x125x50 250x125x80 250x125x80 250x125x80 300x125x90 300x125x90
ПОДХОДЯЩИ ЗА ДВИГАТЕЛИ ТИП FANUC 00

PI8.06

FANUC 0
FANUC 5

3PI12.06
3PI12.12

FANUC 0
FANUC 5

3PI12.06
3PI12.12

 SIEMENS FANUC 15

FANUC 30

4 MTB

SIEMENS